ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2009

Vishnu dada & C Ashwath - R.I.P

Today, 12/29/2009 (PST) is quite sad day for me. Got news of two stars disappearing into the sky.. as in, C Ashwath, a prominent kannada singer, and Dr. Vishnuvardhan, a prominent actor, passed away.

You guys will be missed, but sure your voice, your movies will remain fresh in my mind..

ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2009

random post - 113009

* ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳದಲ್ಲ... ಹೋದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗ್ಳಗೆ ಯೆಂತೆನ್ತಲ್ಲ ಆಗೋತು. ಬರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 'social status' single -> committed ಆತು.
* ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗತ್ತು. (for more info check http://undadigunda-travel.blogspot.com )
* ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು 'single', ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 'engaged' ಆದ್ರೂ ದೂರ ಇರಕ್ಕಲ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು :-(
* ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ ಹುಡ್ಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಡ. ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆತು. ಹುಡ್ಗಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಿಡ್ಸದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ದಾ? ನಂಗಂತೂ ಸದ್ಯ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದಾರ ತಗಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದು.
* ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ. ಹೆಚ್ಗೆ ಎಂತು ಆಟ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಆಗ್ತು. ಹೋಗಿ ಸಮಾ ಬಾರ್ಸದು, ಚೆಂಡಿಗೆ. ಯಾರ್ ಮೇಲಾರು ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಆಟ ನಿಂಗ ಆಡಕ್ಕು.
* ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, "ನೀನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಯದು ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಯ?" ಹೇಳ್ಕೊತ. ನಾನು ಜನ ಒದಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಮೊದ್ಲೇ ಮನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಗಿರಾಕಿ. ಎಂತಾರು ಬರ್ಯಕ್ಕು ಅನ್ಸಿರೆ ಬರ್ಯದಪ. ನೋಡನ, ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಕಥೆ ಕವನ ಬರಿತ್ನೇನ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತಿದು.


ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2009

random post - 081809

* ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜಾಗ ನೋಡದು ಬಾಕಿ ಉಳದ್ದು, ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಕ್ಕು.
* ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕು.
* ಆಗಸ್ಟ್ 09 ನೆ ತಾರೀಕು, ಬೇ ಏರಿಯ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಯೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆತು.
* ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಡಮೆ ಇದ್ದು, ಅದೇ ಹೆಳೆಲಿ ಸುಮಾರು ಈಜು ಹೊಡಿಯದು, ಗರಡಿ ಮನೆ ಕಸರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು.
* ಮೊನ್ನಿತ್ಲಗೆ ಯೋಸೆಮಿತೆ ಗೆ ಹೋಗಿ "Half Dome" ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿಳ್ದು ಬಂದಿ (ಎರಡನೇ ಸಲ)
* ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನಾಗೈದು.
* ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತ ಇದ್ದ, ಅದು ಇದು ಹೇಳಿ ನಂಗು ತಲೆ ಕೆಡಸಿ ನನ್ನೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕ್ಯ, ವರ್ಷಾತು ಹೇಳಿ ನಂಬ್ಸಿದ್ದ.. ನೋಡಕ್ಕು ಎಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿ.
* ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟಿ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ. (ಫುಲ್ ಟೈಮ್)
* MS (ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ರೂಂಮೇಟ್) ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ :-)

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 21, 2009

KGR! a memory now :(

A teacher, a friend, a guide and a well wisher, these are the few attributes I will always be attaching with one of my favorite teacher, KGR (KG Ravindra), who passed away on July 15th, 2009. I can't write about him in few words here, and the more I write, I may end up in tears thinking of the fact that he is not among us in this mortal world now.* Sir! miss you.. You will always be alive in my memories for sure. (KGR with Nagendra Bhat, photos taken in Jan, 2008)* Madam, Vijeth, Vibha, I don't have any words to console you at the moment :(( [In the photo: Me with KGR family, Dec 2007]


ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 22, 2009

ಹವ್ಯಕ ಪಿಕ್ನಿಕ್

ಬೇ ಏರಿಯ ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾರತದವರು ಇದ್ದ, ಹಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡದವರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಪಂಗಡದವ್ರೂ ಇದ್ನ್ಯ. ನಂಗಳದ್ದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬೇರೆ ಇದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತ್ಯ, ಹಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತು, ವಿಚಾರ ಎಂತಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಗಿದಿದ್ದು :-)

ನನ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ 'ಊಟ'. ಹೌದು ಮತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ನಮ್ಮೂರ ಬದಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದೂ ಬೇರೆ ಮೊನ್ನಿತ್ಲಗೆ ಊರಕಡೆ ಮದ್ವೆ ಮನೆ ಊಟ ನೆನ್ಸ್ಕ್ಯನ್ಡು, ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ದೆ (without eating, ತಿನ್ನದೇ) ಯಾವ್ ಕಾಲ ಆತು ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಫೋನಾಯಿಸಿ ಅಪ್ಪಿ ಒಂದು 5 ಪೌಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ತಂದ್ಬಿಡು ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಯಾನಮ್ನಿ ಕುಶಿ ಆತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಗ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐದರ ಬದಲಿಗೆ ಆರು ಪೌಂಡ್ ಜಿಲೇಬಿ ತಗಂಡ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಜೋಡ್ಸ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಿರಣ ಬಂದ. ಇವತ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ತೈನ್ದಿ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಹಂಗಿರೆ competition ಮಾಡನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಜನ ಎಲ್ಲ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಓಟ, ಹಿರಿಯರ ಓಟ, ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಎಲ್ರ ಊಟ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಖಾಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆತಲ ಇದು ಹೇಳ್ಕೋತ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ದಿದ್ದ ಜಿಲೇಬಿದು ಕೈ ಕಾಲು ತಿಂತ ಇದ್ದಿ. ಕೊನಿಗೆ ನೋಡಿರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಯ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಿಲೇಬಿ ಉಳ್ದಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ competition ಹೇಳಿ ಕರದ್ರೆ, 'ಜಿಲೇಬಿಈಈಇ!!! ಐದರ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನದಾಆಆ...' ಹೇಳ್ಕ್ಯೋತ 'ನಾ ಬತ್ನಲ್ಲೇ' ಹೇಳಿದ್ವಪ. ಕೊನಿಗೂ ಕಿರಣ, ನಾಗರಾಜ (ಬೇ ಏರಿಯ ಹವ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹವ್ಯಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡ್ಗ), ರುಚಿತಾ (ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಿ ನಾನು, hats off!!) ಮತ್ತೆ ನಾನು.

ಅಂತು ಇಂತೂ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಲಿಂಕ್ ಇರ ಕಿರಣನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೆ. ನಾನು ಒಂದೇಳು ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಿ, ಅವ ಹತ್ತು ತಿಂದ. (ಈ ಕೌಂಟರ್ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು). ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು ಮಾತ್ರ.. ಊಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿ ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗ್ಸಿ ಮನೆ ಕಡಿಗೆ ಹೊಂಟಿ.

ಅಯ್ಯೋ... ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು :-) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ, ನಂ ಬಾಲಣ್ಣನ ಮಕ್ಳು ಚೊಲೋ ಮಾಡಿ "ಹುಲಾ ಹೂಪ್ಸ್" ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದಿ ಚೆನಾಗನ್ಸ್ಚು, ನನ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ.. ಬರಿ ಹುಡ್ಗ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿ. ಹಂಗೆ ಜನ ಬಂದ, ಅವ್ರ ಜೊತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಸಣ್ ಹುಡಗರು ಬಂದ.. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೊ ಹುಟ್ತಾನೆ ಕಲ್ತಿದ್ವೇನ ಅನ್ನೋ ತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹುಲಾ ಹೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ.. ನಂಗೆ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೆ.. ನಾನು ಮಾಡದೆ ಸೈ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿರೆ ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ಎಲ್ಡು ಸಲ ತಿರ್ಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದೊಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಹಠ ಬಿಡ್ದೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಲ್ತಿ. ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಹುಡಗರು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಕುಣ್ಸಿದ ಹಂಗೆ ದೊಡ್ದಕಾದ್ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ. ಎಂತಾರು ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳೆಲಿ ಹುಲಾ ಹೂಪ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ತಿ ಹೇಳಿ ಆತು. ಕೊನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುಲಾ ಹೂಪ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ನ ಬಿಳ್ಸ್ದೆ ಮೈ ಕುಣ್ಸದು ಕಲ್ತಿ.

ಸುಮಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ದನ್ಯವಾದ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ.ರಾಜೇಶಣ್ಣ ತೆಗ್ದ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು.. ಪುರ್ಸ್ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ
ಸುಮಕ್ಕ ತೆಗೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿ..

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2009

random post - 061609

* congrats to union city volleyball team for winning KKNC volleyball championship'09.
* florida trip - i could sit in the rocket, went and touched bottom of the sea (scuba diving), etc.. it was nice trip..
* small hike in black mountain with kiran.
* big hike in mount whitney - used ice axe, crampons etc. it was a hell of an experience.
* wimbledon starting soon - waiting to see the matches..
* half-dome hike pending - want to do a 16miles day hike some weekends..
* missed a opportunity to meet bay area kannada bloggers this saturday.

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 9, 2009

congrats roger.. once again

Well, everyone knows why by now :-) But being a fan of you over all these years, seeing how badly you needed this one trophy.. I can try to sense how you may be feeling.. Great achievement, well should I say its surely destiny :-)

Keep up the good game, now I don't think you will have to loose to Rafa due to mental stress..

ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2009

congrats roger

on winning ATP masters - Madrid (6-4, 6-4 against Rafa)

ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 12, 2009

random post - 051109

* election news is still the top one priority in my news feeds, and net to net opinion is that, media sucks, and democracy is surely not doing good in India.

* after all the hungama, jaagore etc, sadly voting turnout is so less that I am not sure we will be electing the eligible candidates, and party into power.

* after one year of being in US, visited east coast finally.. though I am not a big fan of formal education, visited Harvard when i was there.

* as usual busy with work, but finally decided weekends are very important in summer, and trying to keep them occupied.

* LTTE is almost finished.. sad that civilians are getting killed, but well, is there any other option?? i think, no. (well, LTTE could have surrendered)

* US foreign policies still amazes me, they want to fight taliban etc, but still fund pakistan, and drops its expired bombs on afghan civilians and kills them :O

* Sad that India's close Nepal is falling apart, and becoming closer to sino land..

* Economic situation has shown that even America can be socialist country, and everyone thinks for them self. Free trade is a good idea (to developed nations) when things are fine, and when things are not working in its direction, it will be just the trade which is important. nothing free in it..

* i decided that next year i want to change my social status, from single to next level, officially.

* want to go back to India sometime soon, for good.

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2009

ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾಗ ಹೇಳಿ...

ಹೌದು ಮತ್ತೆ.. ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳ್ಕ್ಯೋತ ಬರ್ಯದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತ್ತಿದ್ರೂ ಬರ್ಯಕ್ಕೆ ಬತಲೆ. ಅದ್ರಗೂ ನನ್ ತರ ಮೈಗಳ್ರಿಗೆ, ಮೊದ್ಲೆ ಬರ್ಯಕ್ಕೆ ಬತಲೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಷರವೂ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತು ಅಷ್ಟೆ.

ಬರ್ಯದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗು, ಲೇಖನ ಬರ್ದ್ರೆ ನಂ ಹುಡ್ರು ಪುಲ್ ಪಾಪುಲರ್ ಆಗೋಗ್ತ. ಹಂಗೆ ಇದೊಂತರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಬಳಗ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಕಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಕುಟ್/ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ, IM ನಲ್ಲಿ (may be yahoo, gtalk, AIM, irc, jabber, msn etc) ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬದ್ಕಿದ್ದೆ ಸುಳ್ಳೆನ ಅಂತ ಆಗೋಗ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾಗ ಹೇಳಿ ಈ ಪೋಸ್ಟು.

ಸದ್ಯ ರೆಸೆಶನ್ ಬೇರೆ, Q1 ಬೇರೆ ಮುಗೀತ ಬಂತು. ನಂ ಕಂಪನಿ ಈಗ ವೆಂಚೆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಕೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಪಲೇ ಹೊಂಟಿದ್ದು, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂತಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಿಂಗ್ಳು ತಿಂಗ್ಳು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಆತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಅದು ಇದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ತಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗಂತೂ ಮು.ಹ. ಕೆಲ್ಸ. ನಮ್ದು ಬೇರೆ free software ಕಂಪನಿ. ನಂಗನೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕು, ನಂಗನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕು. ನಂಗೆ ಬರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕುತ್ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿಗಿರದಿಲ್ಲೆ.

ಇಷ್ಟು ಬರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ mailbox ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದ. Q1 ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಟಾಟಾ.

ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2009

ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ..

* ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳತ್ತು.
* ಜನವರಿಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆತು, ಒಳ್ಳೆ ಅರಾಮಾಗಿ ರಜ ಕಳತ್ತು. ಸರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ತಿಂದಿದ್ದು.. ಅನಿಲ (ಅಶ್ವಥ್ ಮಾವನ ಮಗ) ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗಿತ್ತು.
* ಕಾನೂರು ಕೋಟೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಬವ, ಮಜಾ ಇತ್ತು.
* ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೈಕು ಇಲ್ದೆ ಕೈ ತುರ್ಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬೈಕಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾದಾನ ಆತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ.
* ಅಮೇರಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಬೀರವಾಗೆ ನೆಡಿತಾ ಇದ್ದು, ಯಾವತ್ತು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.
* ನಮ್ ದೇಶದಗು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆ ರಗಳೆ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದು, ಯೆಂತಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಆ ಕಡಿಗೆ ಹುಲಿ ಹೇಳಹಂಗೆ ಆಗೊಯ್ದು.
* ನಮ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ರೂಮ್ ಇಂದ (400 sq ft), ಸುಮಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸದ್ಯ ನಂಗ 7 ಜನಕ್ಕೆ 3500 sq. ft ಜಾಗ ಸುಮಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ರೂ, ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಬೋರ್ಡ್, ಒಂದು ಪೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದು ಇಡ ಅಂದಾಜಿದ್ದು. ಆಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.
* ಆಪೀಸು ಬದ್ಲಾತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೋತ ಆಗ್ತು, ಎ೦ತೂ ಮಾಡಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೆ. कुछ पाने के लिए कुछ कोना पड़ता हे।
* ಹೊಸ ಗೂಗಲ್ ಫೋನ್ ತಗಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತಾ ಇದ್ದು.

ದಿನ ಕಳ್ದಿದ್ದೆ ಗೊತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೆ. ಎಂತಾರು ಬರಿಯಕ್ಕು ಮಾಡ್ಕ್ಯಳದೆ ಸೈ, ಆಗ್ತೆ ಇಲ್ಲೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2009

too much..

Nadal beats Federer again, now on Hardcourt.. Congrats Rafa!! Well done Federer, you could have done better serve, anyways, now its late and you have to wait for more time to win 14th GrandSlam. I will be cheering for you again, no worries :-)

Btw, I am back again after 20days long holidays. Very refreshing days, had plenty of home food, didn't do much work, did a small bike trip (B'lore -> Sagar -> Kaanooru Kote). Other than that nothing much..

In general: nothing has happened to Pak, about 26/11 issues.. UPA govt still sucks, voilence is on the high again.. LTTE, Hamas are about to loose, some good news at least. Back here in USA, Obama started his duty in Oval office. Recession is on the rise, and satyam scam did contribute a bit to already shocked economy.

have to get over the jet lag now, good night.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 5, 2009

another calender, some more hopes...

the main difference from 2008 to 2009 for me is that, its another, all new, dilbert calender at office :-) another thing may be to try all new look for myself (well i had my last haircut exactly 1yr back on 4th jan, 08)..

i generally don't believe in resolutions and don't restrict myself from doing something just because i took oath of 'not' doing it. But in 2009, there are surely new things to watch, with hope, with anxiety.

few bulletin points of my watch/todo list includes:

* recession and its new outcomes :-)
* Lokshaba elections in India..
* America's foreign policy under new president elect Obama
* Terrorism and its new faces.
* China's fate with current recession.
* Israel's progress with on going tensions with Islamic terrorists.

* See if Federer can get back his No. 1 position, or ever improving Nadal can keep it up.. well nice to see some serious competition in name of Djokovic and Murray.. new faces to watch too..
* Nice to read that cricket is not anymore dominated by Australia, but somehow, I don't imagine myself infront of TV, watching cricket this year too..

* Plan to improve my tennis skills, learn skate board.. improve volleyball etc.
* Plan to goto dancing classes, so bachelor life in bay area may not bore me as much.
* Plan to visit Alaska, South America (mainly Peru and Brazil), or Egypt as of now.. need to see what happens. Also have to visit East coast of America and Canada. Lets see..
* A road trip to east coast and back if I get proper company.. (well, it may be just over 7000miles overall.. but who cares, gas is cheap again :p)


Professionally I go with the same motto I always keep, "don't look at the pay package, work for passion, success will follow you". Things have worked out well with this till now, hopes continue to exist that it will work out even in future..

well, yet again, even after 4and half years in IT industry, my bank account remains ~0 at the end of month.. :/

wish you all happy new calender year 2009