ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 11, 2008

ತಪ್ಪಿ ಹೊಯಿತಲ್ಲ..

ಕಳಿದ ವರ್ಷ ಹಾಗು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಲುಕ್ಸಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೆನೆಜುವೆಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರ/ನೆಂಟರ ಮದುವೆಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆನೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳು ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಷ: ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬರಿ ಮದುವೆಮನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೊದೆ ಆಗಿಹೊಗ್ತಿತ್ತೆನೊ :)

ಇವತ್ತು (IST: May 11th, 2008), ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆಯ ಗೆಳೆಯ ನಾಗರಾಜ, ಹಾಗು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಟ್ಟನ ಮದುವೆ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ). ನಾನು ಎರಡೂ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದೆನೆ ಎಂಬ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆನೆ.

I wish happy married life to all the friends, whose marriages I missed.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: